Ondersteuning & Oudercoaching

Ondersteuning voor ouders

Kinderen en jongeren zijn door hun leeftijd nog sterk afhankelijk van jullie: de ouders. Samen vormen jullie een gezin. Als er met een kind iets aan de hand is, heeft dit ook zijn invloed op de rest van het gezin: ouders, broers of zussen. Daarom betrek ik graag jullie, de ouders, tijdens de kindercoaching. Dit doe ik door middel van enkele aparte sessies.

Deze sessies geven jullie inzicht in het ontwikkelingsproces van jullie kind. Daarnaast krijgen jullie concrete adviezen over hoe jullie thuis je kind kan ondersteunen in dit proces.  De juiste opvolging thuis heeft een bevorderend effect op het groeiproces van je kind.   Deze ondersteuning is niet hetzelfde als oudercoaching.  

Door  goed contact met kind/jongere en ouders, kan ik praktische tips en adviezen aanreiken om de sfeer en communicatie thuis aangenamer te maken.

You don't stop playing because you grow old.

You grow old because you stop playing.

Oudercoaching

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Hoe dikwijls sta je als ouder niet met de handen in het haar, weet je niet wat je moet doen, hoe je iets moet oplossen of aanpakkken? Soms begrijp je helemaal niet waarom je kind doet zoals hij/zij doet. Of je neemt het jezelf erg kwalijk dat je de rust niet kon bewaren en tegen je principes in uitgevlogen bent tegen je kind. Het gedrag van je kind of kinderen kan je af en toe uit balans halen.

We gaan kijken waarom het gedrag van jouw kind je zo raakt dat het je uit balans brengt. Waneer iets jou raakt, zegt dat iets over jou. Veelal speelt zich dit op een zeer onbewust niveau af. Een situatie, een uitspraak, een bepaalde uitdrukking kan zoiets teweeg brengen.

Wat spiegelt jouw kind in jou?
Wat spiegelt jouw kind in jou?

Tijdens deze coaching gaan we naderhand kijken wat het precies is. Wat spiegelt jouw kind met zijn of haar gedrag? Welk deel van jou wil ook gezien en/of gehoord worden? Zodra je dit ontdenkt en erkent, zal je begrijpen waarom die situatie of dat gedrag jou zo uit balans bracht. Wanneer je dit kan toelaten en loslaten, ontstaat er ontspanning: in jezelf en in de relatie met je kind(eren).

Als je eerlijk naar jezelf durft kijken - toegeven: dat is niet altijd makkelijk of aangenaam - geef je jezelf, je kind en je gezin een prachtig cadeau. Dat iemand zichzelf mag zijn is een ware geschenk.