Coaching

Coaching is persoonlijke begeleiding  voor kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren tijdens het opgroeien of bij bepaalde gebeurtenissen in hun leven.

Het doel van kinder- en jongeren coaching is het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn.       Het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen.      Het bereiken van een door het kind (en/of de ouders) vastgesteld haalbaar doel.


Vandaag groeien kinderen/jongeren op in een snel veranderende maatschappij waarin ze héél véél op een zéér korte tijd te verwerken krijgen.

Gedurende hun groeiproces kunnen er allerlei zaken gebeuren waardoor het kind/de jongere zijn capaciteiten niet volledig kan benutten.


Als coach streef ik ernaar om kinderen/jongeren op een gelukkige manier kind/jongere te laten zijn, ongeacht de levensfase of situaties waarin ze zitten.   Om hen de vaardigheden en inzichten aan te reiken hoe ze met hun gevoelens en bepaalde situaties kunnen omgaan, zonder dat dit een ernstige impact heeft op hun verdere ontwikkeling.

Het doel is om kinderen/jongeren innerlijk sterk(er) te maken, meer zelfvertrouwen te geven, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen en in z'n eigen kracht te laten staan.

Als een kind/jongere op een positieve manier naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan.

Voor Wie?

Voor kinderen/jongeren:

  • Die hoogsensitief (HSP) zijn.
  • Die angsten hebben bv. faalangst, ...
  • Die een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen hebben.
  • Die hun sociale vaardigheden niet goed weten te ontwikkelen.
  • Die stress, drukte ervaren en zich hierdoor moeilijk kunnen ontspannen.
  • Die verdriet/woede in zich hebben door ziekte of overlijden.
  • Die voor zichzelf de lat te hoog leggen en hierdoor moeilijkheden ervaren.
  • Die geen raad weten met zichzelf door de scheiding van de ouders.
  • Die moeite hebben met een nieuwe gezinssituatie.
  • Die ...

Geef een kind vleugels om te vliegen en wortels om te groeien.

Basisprincipes


Vertrekpunt

De essentie van coaching is dat het kind centraal staat en vanuit het kind vertrekt.

Coaching vertrekt van wat het kind nu is en kan, niet wat het zou moeten kunnen of zijn.


Speels & creatief

Op een speelse en creatieve wijze ga ik samen met je kind op zoek naar manieren die hem/haar het beste helpt met zijn/haar probleem.
Stap voor Stap

Voor kinderen/jongeren is het wennen om zich open te stellen bij een persoon die ze nog niet goed kennen.

Stap voor stap ga ik met hen aan het werk.  Veiligheid is een eerste belangrijke stap.  Eens ze zich veilig voelen, stellen ze zich open en is de motivatie groot.

Coaching voor het leven.

Wat een kind nu leert, neemt hij/zij mee in het verdere leven.

De basis is om de kinderen die vaardigheden te laten ontwikkelen en/of technieken aan te wenden, zodat men later bij een nieuwe of gelijkaardige situatie voldoende sterk staat om zelf de touwtjes in handen te nemen.

Elk kind heeft het potentieel in zich, maar weet niet altijd hoe ze die vaardigheden moeten gebruiken.