Studiebegeleiding

Leer-ondersteuning

Aanpakken van belemmeringen die het leren in de weg zitten.

Met het kind werken aan een goede leerhouding m.a.w. 'leren leren'.

Leerstof-ondersteuning

De werkwijze is gericht op succeservaringen.

Lukt het niet zoals men het op school heeft aangeleerd, dan wordt er gezocht naar een andere manier die er toe bijdraagt dat het kind de leerstof beter begrijpt, opneemt en automatiseert.

Leerstof-ondersteuning is gericht op het geven van extra tijd en aandacht aan de leerstof. Hierin is motivatie-coaching ge├»ntegreerd. Het is immers zo dat iets wat je niet goed kan, dat je dat ook niet graag doet.  Hoe beter je wordt in iets, hoe liever je het gaat doen.  Positieve bevestiging bij elke stap, groot of klein,  vergroot het vertrouwen in het eigen kunnen.

Motivatie is de sleutel tot succes.


Leerstof-ondersteuning houdt in:

  • Herhalen en inoefenen van leerstof die niet wordt beheerst.
  • Inoefenen van net geleerde leerstof.
  • Pre-teaching: leerstof voorbereiding, d.w.z. nog voordat de leerstof wordt gegeven in de klas.
  • Voorbereiden van werkstukken, spreekbeurten, e.d.
  • Vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig werk aan te moedigen.